Profil spoločnosti
Spoločnosť Airprojekt spol. s r. o. vznikla 16. februára 1995 pretransformovaním firmy Ján Pavlík, založenej v roku 1992, v rovnakom personálnom zložení, za účelom spracovania projektovej dokumentácie vzduchotechniky od zámeru po realizačné projekty.
Kvalita spracovania projektovej dokumentácie presvedčila investorov a na ich želanie sa začala spoločnosť zaoberať aj realizáciou naprojektovaných stavieb. Dôvod: KVALITA Z PROJEKTU MUSÍ BYŤ PRENESENÁ K UŽIVATEĽOVI!